Huisregels

Huisregels Basschool Apeldoorn

Opzegtermijn
De aanmelder heeft een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen.

Verzuim van de leerling
De administratie van Basschool Apeldoorn wordt graag minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht over het verzuim van een cursist/leerling.

Betaling
Aan het einde van elke maand krijg je een factuur opgestuurd voor het aantal verkregen lessen.

Juridisch

Portretrecht
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Basschool Apeldoorn hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal Basschool Apeldoorn zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
Basschool Apeldoorn is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling hiermee akkoord.

Algemeen
Basschool Apeldoorn kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Basschool.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Basschool Apeldoorn uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. Basschool Apeldoorn gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan de Basschool uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz.  Basschool Apeldoorn verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Basschool Apeldoorn.